Cancellation and Refund Policy

KULLANIM KOŞULLARI

Burada belirtilen koşullar (“Kullanım Koşulları”) Baydöner Restoranları Anonim Şirketi (“Baydöner”) tarafından www.sencossla.com internet sitesinin (“Web Sitesi”) ve cep telefonlarında veya benzer platformlarda geliştirilen uygulamaların (Birlikte ”Platform” olarak anılacaktır.) ziyaretçilerine (“Kullanıcı”) ve Platform’da üyelik işlemi gerçekleştiren ziyaretçilere (“Üye”) yönelik olarak verilen hizmetlerin şartlarını ve koşullarını düzenlemektedir.

Kullanıcılar’ın Platform’da yer alan hizmetleri kullanarak ve Üyeler’in üyelik formunu doldurup onaylayarak “İnternet sitesi Kullanım Koşulları’nı kabul ediyorum.” seçeneğine tıklaması ile işbu Kullanım Koşulları’ndaki hüküm ve şartlar kabul edilmektedir.

Platform’un ve Platform’daki tüm içeriklerin yasal sahibi Baydöner olup her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi Baydöner’e aittir.

İşbu Kullanım Koşulları’nda yer alan hükümler Baydöner tarafından gerektiği zaman ihbarda bulunulmaksızın değiştirilebilecektir ve değişiklik yapıldığında Kullanıcılar ve Üyeler yeni kullanım şartlarına tabii olacaktır. Yeni metin her zaman erişime açık olacaktır ve Kullanıcılar ile Üyeler’in Platform’u düzenli olarak ziyaret etmeleri önerilmektedir.

Baydöner, Platform'da yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

Hizmetler

Baydöner, işbu Platform üzerinden çeşitli iskender döner ürünlerinin ve yan ürünlerinin Kullanıcı ve Üyeler tarafından seçilerek sipariş edilmesi hizmetini sağlamaktadır.

Sipariş ve Ödeme

Baydöner, siparişin onaylanması aşamasında ödenecek toplam bedelin görüntülenmesini sağlamaktadır.

Siparişin alındığı konusundaki bilgilendirme “Siparişin Alındı” sayfasının çıkması ile gerçekleşmiş sayılmaktadır.

Baydöner, sipariş verilmeden önce Kullanıcılar’a ve Üye’ye, veri giriş hatalarını belirleyebilmesi ve düzeltebilmesi için uygun, etkili ve erişilebilir teknik araçları sunmaktadır. Sipariş tamamlanmadan önce siparişte herhangi bir değişiklik yapılmak istenirse “Düzenle” tuşuna tıklayarak ilgili değişiklikler yapabilmekte ya da siparişten herhangi bir ürün iptal edilmek istenirse, ürünün sağ üst köşesindeki çarpı işareti tıklanarak ilgili ürün sepetten çıkarabilmektedir. Kullanıcı veya Üyeler ayrıca, her bir sipariş öncesinde profil bölümündeki “Adreslerim” sekmesine tıklayarak, adres ve üyelik bilgilerinde değişiklik yapma imkanına sahiptir.

Verilen siparişlerin ücreti, sipariş tamamlanmadan önce Kullanıcılar’a ve Üyeler’e sunulan seçenekler (nakit olarak, kredi kartı, çeşitli yemek kartı ve diğer ödeme şekilleri aracılığıyla) arasından yapılan herhangi bir tercih ile teslimat esnasında ödenmektedir.

Kullanıcılar ve/veya Üyeler ayrıca online ödeme yöntemi kullanarak banka kartı, kredi kartı veya benzeri bir ödeme aracı ile anında online ödeme yapabileceklerdir. Online ödeme yöntemi ile ödemesi yapılmış siparişlerde, sipariş karşılığı fiş/fatura siparişi alan restoran tarafından düzenlenir.

Online ödeme yöntemi kullanılarak verilen siparişlerde Baydöner, sipariş edilen ürünlere ilişkin bedelleri restoranların nam ve hesabına Kullanıcılar’dan ve/veya Üyeler’den tahsil etmek için restoran sahipleri tarafından münhasır olarak yetkilendirilmiş olup bu konuda onların ticari temsilcisidir. Kullanıcılar ve/veya Üyeler Online Ödeme Yöntemi kullanarak verilen siparişlerde sipariş konusu ürün bedeline ilişkin ödemeyi Baydöner’e yapmakla Baydöner’e karşı olan ödeme yükümlülüklerini ifa etmiş olurlar.

 

Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

Platform’a girilmesi, Platform’un veya Platform’daki bilgilerin ve diğer programların veya verilerin kullanılması sebebiyle meydana gelebilecek doğrudan veya dolaylı hiçbir zarardan Baydöner veya Baydöner çalışanları sorumlu tutulamaz.

 

Üye veya Kullanıcı, Platform’u kullanırken ilgili tüm yasal mevzuata ve işbu Kullanım Şartları’na uyacak ve söz konusu hükümleri ihlal etmeyecektir. Aksi durumda, oluşacak tüm hukuki ve cezai yaptırımlardan münhasıran sorumlu olacaklarını kabul, beyan ve taahhüt etmektelerdir.

Üye veya Kullanıcı, Platform’da yer alan hizmetleri üçüncü şahısların kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, vb.) ve işlemlerde bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Üye veya Kullanıcı, Web Sitesi’ni hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde ve yasalara aykırı herhangi bir amaç için kullanamayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Platform’da Üye veya Kullanıcı tarafından beyan edilen, yazılan, fikir, düşünceler ile kullanılan ifadeler Üye’nin veya Kullanıcı’nın kişisel fikir ve yorumları olup bu fikir ve yorumların sonuçlarından Üye veya Kullanıcı münhasıran sorumlu olacaktır. Bu görüş ve düşüncelerin Baydöner ile hiçbir ilgisi ve bağlantısı bulunmamaktadır. Baydöner’in, Üye’nin veya Kullanıcı’nın beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişi veya kurumların uğrayabileceği zararlardan veya üçüncü kişi veya kurumların beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Üye’nin veya Kullanıcı’nın uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Üye, Platform’da üyelik işlemlerini gerçekleştirirken beyan ettiği kişisel ve sair diğer bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Üye’nin, üyelik işlemleri gerçekleştirirken oluşturduğu şifreyi kullanma hakkı münhasıran Üye’ye aittir. Üye bu şifreyi herhangi bir üçüncü şahıs ile paylaşmamalıdır ve güvenli şekilde saklamakla sorumludur. Şifrenin Üye’nin kaybından ya da üçüncü kişiler tarafından kullanılmasından kaynaklanan zararlara ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk Üye’ye ait olacaktır. Üye, bu sebeple Baydöner’den herhangi bir talepte bulunmayacağını ve Baydöner’in bu gibi durumlara ilişkin olarak herhangi bir sorumluluğunun ve/veya Üye’nin zararlarını tazmin etme yükümlülüğü bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Üye, diğer Üyeler’in veya Kullanıcılar’ın bilgilerine ve yazılımlarına izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi halde, meydana gelebilecek zararlar nedeniyle tüm sorumluluk Üye’ye ait olacaktır.

İşbu Kullanım Koşulları’nda sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Üye veya Kullanıcı, bu nedenle doğabilecek tüm zararlardan sorumlu olacağını ve Baydöner’i bu nedenle ortaya çıkabilecek tüm zarar, dava, talep ve iddialardan ari tutacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Baydöner’in Web Sitesi’ndeki, cep telefonlarında veya benzer platformlarda geliştirilmiş olan uygulamalarındaki tüm tasarım ve yazılım ile ürünlere ait metin ve görsel içeriklere ilişkin tüm fikri mülkiyet hakları Baydöner’e ait olup Kullanıcı veya Üye tarafından Baydöner’in yazılı izni olmaksızın kullanılamaz.

Baydöner, Platform’da yer alan tüm ürünlerin görsellerini, içeriğini ve fiyat bilgilerini değiştime haklarını saklı tutmaktadır.

Baydöner, ilgili mevzuat kapsamındaki sorumlulukları dâhilinde, Kullanıcı veya Üye tarafından Baydöner’e sağlanan cep telefonu hattı, e-posta adresi vb. bilgiler üzerinden iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlar doğrultusunda Kullanıcı veya Üye’ye ulaşma hakkına sahiptir. Üye, dilediği durumda hiçbir gerekçe göstermeksizin ticari elektronik iletişimleri durdurabilmektedir. Kullanıcı’nın bu husustaki açık ve uygun talebi neticesinde iletişimler yasal azami süresi içinde durdurulacaktır.

Ürün Teslimatı

Baydöner tarafından yapılan ürün teslimatı sürecinde Üye, sisteminde belirtmiş olduğu adreste bulunamaz ise, siparişi kesinlikle başka bir adrese bırakılmayacaktır. Üye’nin kendisinin bulunmadığı bir adrese sipariş vermiş olduğu durumlarda, Üye söz konusu siparişe ilişkin olarak ya da başkaca bir sebeple Baydöner’den herhangi bir talepte bulunamayacaktır. Bu sebeple teslim edilemeyen siparişlere ilişkin olarak Baydöner’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması

Üye www.sencossla.com’a üye olurken veri sorumlusu Baydöner ile paylaştıkları ad, soyad, elektronik posta adresi, sipariş adres/adresleri, telefon numarası gibi kişisel verilerinin (“Kişisel Veri/ler”) Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’da belirlenmiş olan esaslar çerçevesinde işlenmesine, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılmasına açıkça rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Buna ek olarak Üyeler veya Kullanıcılar Kişisel Verileri dışındaki sipariş bilgileri (sipariş verdikleri restoranlar, sipariş verilen ürün tipi, sipariş adedi, sipariş saati, sipariş verilen bölge gibi Web Sitesi (veya kullanılan benzeri mobil veya elektronik mecra) üzerindeki tüm davranışları, sipariş detayları vb.) ve benzeri verilerinin (“Kişisel Veri/ler”) Baydöner ve iş ortakları tarafından kaydedilmesi, işlenmesi ve listelenmesinde ve/veya anonimleştirilerek analizlerde 3. kişilerle hizmetin daha iyi sağlanması veya çeşitli uygulamaların veya programların www.sencossla.com üzerinde çalıştırılabilmesi için anonim şekilde kullanılmasına açık rızalarının olduğunu kabul ve beyan ederler.

Üye’nin Kişisel Verileri’nin Kişisel Verileri Aydınlatma Metni’nde belirtilen şekilde ve amaçlarla Baydöner tarafından mevcut iştirakleri, bağlı şirketleri, hissedarları, iş ortakları, halefleri, hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetleri yürütmek üzere hizmet aldığı, işbirliği yaptığı, yurt içinde ve/veya yurtdışında faaliyet gösteren program ortağı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişilere (hukuk ve vergi danışmanlarımız, bankalar, bağımsız denetçiler dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, sizlere hizmet sunabilmemiz için işbirliği yaptığımız veya yapabileceğimiz hizmet tedarikçileri) aktarılabilecek ve bu kişiler tarafından amaç ile orantılı olarak gereken süre ile işlenebilecektir.

Üye tarafından Baydöner’e elektronik ortamda iletilen Kişisel Veriler aynı zaman birer Gizli Bilgi niteliğinde olup, Kişisel Verileri Aydınlatma Metni’nde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.

Kişisel Veriler’e ilişkin daha detaylı hüküm ve şartlar Platform’daki Kişisel Veriler Aydınlatma Metni’nde yer almaktadır.

İptal ve İade Koşulları

444 5 080 numaralı sipariş hattı üzerinden verilen siparişler, çağrının sonlanmasından itibaren 3 (üç) dakika içerisinde iptal edilebilmektedir.

 

Üye veya Kullanıcı tarafından, üründen kaynaklanan herhangi bir kusurdan dolayı yapılacak olan iadelerde, ürün teslim alındıktan sonra 10 (on) dakika içerisinde öncelikle ürün görselinin fotoğrafı çekilerek musteri.hizmetleri@baydoner.com adresine e-posta gönderilmeli ve 444 5 080 telefon numarası aranmalıdır. Daha geç yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Şikâyet, derhal incelemeye alınarak değerlendirilecektir, yapılan değerlendirme neticesinde yeni ürün gönderilebilecek veya para iadesi yapılabilecektir.

Üründen kaynaklanan herhangi bir kusur durumunda Baydöner’in sorumluluğu en fazla verilen sipariş başına menüdeki en yüksek fiyatlı ürünün bedeli veya bir adet ürün kadardır. Fiş tutarından bu miktarda indirim yapılacaktır. Sipariş bedeli daha az ise hiç bedel alınmayacaktır ve ilave ücret ödenmeyecektir. Her halükarda bir kullanıcı bu uygulamadan maksimum 2 (iki) defa faydalanabilmektedir.

Geri ödeme yapılabilmesi için; bu siparişe ait fişin ve kredi kartısahibinin geri ödeme esnasında dağıtım elemanına teslim edilmesi gerekmektedir.

İade edilen siparişlerde kullanılmış olan hediye çekleri, iadenin onaylanmasıyla Üye’nin hesabına iade edilmektedir.

Sipariş verilirken gerçekleştirilen ödeme tipi doğrultusunda iade yapılmaktadır. Ödeme şekli olarak “Kredi Kartı/Banka Kartı” tercih edildi ise ve iade şekli “Kredi Kartına/Banka Kartına İade” ise; ödeme online olarak 1 (bir) ile 3 (üç) iş günü içerisinde Üye’nin ilgili hesabına yapılmaktadır ve Üye’ye e-posta ile bilgi verilmektedir. Ücret iadesi işleminin Üye’nin banka hesap ekstresine yansıma süresi, bankaların uygulamalarına bağlı olarak değişiklik göstermektedir, bu konuda Baydöner’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Bölünebilirlik

Bu Kullanım Koşulları’nın hükümlerinden herhangi birinin geçersiz ya da uygulanamaz olduğuna karar verilmesi halinde, geçersiz veya uygulanamaz bulunan hüküm, asıl hükmün amacına en yakın, geçerli, uygulanabilir bir hükümle değiştirilecek ve kalan hükümler yürürlükte kalmaya devam edecektir.

 

Feragat Yasağı

Baydöner tarafından bu Kullanım Koşulları’nın herhangi bir bölümünün uygulanmaması, Baydöner’in bu Kullanım Koşulları’nı herhangi bir kişinin geçmiş ya da gelecekteki eylemleri için uygulama hakkından feragat ettiği anlamına gelmez. Baydöner tarafından herhangi bir kişinin Baydöner’in eylemlerine güvenmesi, bu Kullanım Koşulları’ndan feragat anlamına gelmez. Sadece Baydöner’in yetkili bir temsilcisi tarafından imzalanmış, açık ve yazılı bir feragatname geçerli olacaktır.

 

Kullanım Koşulları’nın Feshi

Baydöner, haklı bir nedenin varlığı halinde işbu Kullanım Koşulları’nı feshedebilir. Üye ise dilediği zaman musteri.hizmetleri@baydoner.com adresine yazılı olarak bildirmek kaydıyla işbu Kullanım Koşulları’nı feshedebilir. Yazılı bildirimin Baydöner’e ulaştığı tarihte Kullanım Koşulları sona erecektir ve Baydöner Üye’nin kaydını kayıtlarından silecektir.

 

Delil Sözleşmesi

İşbu Kullanım Koşulları ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193.maddesi uyarınca Baydöner’in ticari defterleri ve diğer tüm kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dâhil) kesin delil oluşturur.

Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

İşbu Kullanım Koşulları Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. İşbu Kullanım Koşulları’nın ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İzmir mahkemeleri ve icra müdürlükleri yetkilidir. İşbu Kullanım Koşulları’nın uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Üye yerleşim yerinin bulunduğu veya işlemin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesi’ne başvurabilir.